Przejdź do głównej zawartości

Posty

MINISZLAK PO WIELOKULTUROWYM GOSTYNINIE

MIASTO O BOGATEJ HISTORII

Gostynin w przeszłości był jednym z bardzo licznych na ziemiach polskich wielokulturowych miast. Ta różnorodność narodowościowa zaznaczyła się szczególnie w XIX i na początku XX wieku. Obok Polaków mieszkali, pracowali, modlili się i decydowali o funkcjonowaniu miasta Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Ten wieloetniczny i wielokulturowy świat gostyniński upadł wraz z wybuchem II wojny światowej.

Najnowsze posty

Obraz

MIASTO CZTERECH WYZNAŃ

Obraz

ROSJANIE W GOSTYNINIE

Obraz

GOSTYNIŃSCY NIEMCY

Obraz

KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Obraz

SZTETL. ŻYDZI W GOSTYNINIE

Obraz

ŻYDOWSKIE GETTO

Obraz

ZAMEK GOSTYNIŃSKI

Obraz

CAR WIĘŹNIEM NA ZAMKU

Obraz

CMENTARZ ŻYDOWSKI

Obraz

GOSTYNIŃSCY PASTORZY